09/09/09

posted on 09 Sep 2009 00:01 by lady-rabbit in Ma-pense

ต้องรออีก 1000 ปี กว่าวันนี้มาถึงอีก 1 วัน (ปี 3009)
หรือว่าจะอีก 90 ปี เป็น 2099 ก็เลขสวยดีเหมือนกัน
 
ณ ตอนนี้นั่งปั่นงานกฎหมายมหาชนอยู่
เป็นอะไรที่ทฤษฎีเลื่อนลอยมากกกกก
 
ประเด็นที่จะพูด คือ เราอยากใช้ "ความพยายาม" ที่มีอยู่ในตัวเองให้มากกว่านี้
ตอนนี้เหมือนยังใช้ได้ไม่เต็มที่ อันเนื่องมาจากนิสัยของเราเอง
และยิ่งเห็นบทความที่เป็นเรื่องต้นไม้สองต้น
ต้นนึงเอาแต่เรียกร้องให้คนอื่นมารดน้ำ ในขณะที่อีกต้นรดน้ำตัวเอง
 
ผลมันก็ต่างกัน
 
ณ จุดนี้
เราคิดว่า เราควรเปลี่ยนตัวเองได้แล้ว
พยายามใฝ่รู้ ใฝ่เรียนให้มากกว่านี้
เพราะทุกๆวัน เป็นหนทางไปสู่อนาคต
ถ้าเราก่ออิฐทีละก้อนให้ดี อนาคตเราก็จะมั่นคงแข็งแรง
แต่ถ้าเราวางไว้ลวกๆ เราอาจขึ้นไปถึงจุดๆนั้นไม่ได้ หรือพอใกล้ถึง
มันก็อาจจะพังครืนลงมา
 
สู้โว้ยยยยยยยยยยยยยยยยยย
 
ต่อไปนี้จะ "พยายาม" "พยายาม" ให้มากขึ้น ^^
 
Gambarusa! Chikamichi wa nai! Ashita no tame ni kyou ga aru.  
- Do ur best ! Don't lose ! Today is tomorrow . 

Comment

Comment:

Tweet

สู้เค้านะ!!confused smile

#1 By seek on 2009-09-13 11:54